EMPOWERING YOUR LIFE
#vothailam, #empowering_your_life
Chào các anh chị,
Tôi sẽ viết một loạt bài với chủ đề về phát triển năng lực tư duy cho các mọi người. 

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng công thức rất căn bản và mọi bài viết của tôi sau này sẽ được triển khai dựa trên công thức này, đó là công thức của sự thành công trong cuộc sống.

Tôi không bàn đến những thành công kiểu như tôi phải có hàng triệu đô trong tài khoản. Khi bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn có nó sau một thời gian nỗ lực, đó đã là thành công rồi.

 be_do_have

Để có được bất kỳ điều gì trong cuộc sống này (HAVE), bạn luôn cần phải có hai yếu tố quan trọng: Một là bạn là ai? (BE) và hai là bạn có hành động hay không? (DO).
Hành động là điều mà chúng ta có thể học được, chúng ta có thể làm theo hướng dẫn của một ai đó, nhưng bản chất của chính chúng ta, nội lực của chúng ta, đó là thứ mà không thể trong một sớm một chiều chúng ta có ngay được.
Ban có thể tham gia rất nhiều lớp dạy làm giàu, người ta có thể chỉ cho bạn cách thiết lập mục tiêu và hành động bất chấp để đạt được mục tiêu, nhưng có một thứ không ai có thể dạy cho bạn được, đó là chính bạn(BE).
Có 4 yếu tố cấu thành nên BE mà bạn cần biết, đó chính là Kỹ năng mà bạn có, là Niềm tin của bạn về mọi thứ xung quanh, là Giá trị của bạn với xã hội, là Phẩm chất mà bạn tự định vị mình và cuối cùng là Yếu tố môi trường, là những môi trường mà bạn đã sống, lớn lên và đã đi qua trong cuộc đời.
Chính cái BE này mới là cái quyết định đến thái độ, hành động và những quyết định của bạn, từ đó gián tiếp dẫn đến những kết quả mà bạn đạt được.

tang-bang
Hơi dài nhỉ, kỳ sau chúng ta sẽ nói đến niềm tin, nguồn gốc của niềm tin và làm sao để "nhổ" đi những niềm tin tiêu cực và cấy vào não bạn những niềm tin tích cực.
Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ.

Comments

Leave A Comment